XVI. SKLABINSKÉ HRADNÉ SLÁVNOSTI 2015

XVI. SKLABINSKÉ HRADNÉ SLÁVNOSTI 2015

Na prvý boj novej sezóny sme dlho a netrpezlivo čakali. Dočkali sme sa až v jedno piatkové ráno 26. júna. Naša hrdá družina sa v tento deň už po tretí krát vydala na cestu na hrdý Sklabinský hrad, kde nás čakali tri dni plné bojov a veselenia sa.

Na hrad sme dorazili v čase, keď už bolo slnko vysoko na oblohe. Našu držinu tvorili Bojimír, Levoslav, Svorad, Ľubomír, Drahomír, Aglaja, Svätobor, Rusalka, Lada, Dragomira a Dalimíra. Tábor sme si rozložili pod lesom hneď vedľa hrdých bojovníkov z družiny Kolovrat. Pripravili sme drevo, založili oheň, vytiahli rohy, upiekli mäso. Spolu sme sedeli okolo ohňa, spievali piesne, hodovali, veselili sa a slávili až do neskorej noci.

Skoro ráno sme sa prebudili do chladného zamračeného dňa. Vyšli sme pred stany, prebudili dymiaci oheň, zohrievali sa a chystali skromné jedlo. Ako slnko stúpalo vyššie, blížil sa aj čas prvej veľkej bitky. Keď sa hradom začal rozliehať zvuk rohov, naša družina sa chopila zbraní, obliekla zbroje, vysoko pozdvihla bojovú zástavu a vydala sa na pochod na bojisko.

Pred bránou hradu nás už čakal protivník. My sme smelo pozdvihli naše zbrane a postavili sa mu na odpor. Boj zúril dlho a strašne až napokon bolo naše vojsko zradené a nepriatelia prerazili naše šíky. Veľa dobrých mužov ten deň prelialo svoju krv na bojovom poli a tí, ktorým sa podarilo z toho strašného vraždenia vysekať, uchýlili sa do okolitých lesov. 

Vojnoví bohovia však stále bažili po ďalšej krvi a tak sa stalo, že skôr ako padla tma, naše vojsko opäť tiahlo do boja, aby vytrhlo náš hrad z rúk protivníkov. Strhol sa ďalší boj, strašnejší a krvavejší ako ten prvý. Šťastena ale priala našim nepriateľom, ktorí opäť zvlažili bojové pole krvou našich dobrých mužov.

Večer sme sa všetci zišli okolo veľkého ohňa, aby sme na našich padlých spomínali, na ich počesť pili medovinu a jedli maso a aby sme o nich speivali hrdinské piesne.

Ráno sa naša družina vydala na cestu späť domov. Tento krát sme neniesli víťazstvo ale telá našich padlých, aby sme ich vrátili rodnej zemi nášho Oravského panstva.


www.facebook.com/Staroslovania