Veronika Aglája Šprláková

Veronika Aglája Šprláková

Aglája taktiež patrí k pôvodným zakladajúcim členom. So svojou veselou povahodu je srdcom našej skupiny. Aj keď na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o krehkú devu, zdanie klame. S mečom sa vie oháňať veľmi šikovne a už neraz dokázala poraziť aj mnohých skúsených šermiarov. Venuje sa však aj rôznym remeslám, ako napríklad vyšívanie, tkanie, šitie, karetkovanie či práca s kožou.
Taká je naša neskrotná Aglája.


www.facebook.com/Staroslovania