Tkanie na hrebeni

Tkanie na hrebeni

Tkanie na hrebeni je veľmi stará technika. Jej výsledkom je tenká tkanica, ktorá bola v minulosti používaná ako lem tuník, ozdoba na taškách alebo ako opasok. Pre vytvorenie tkanice potrebujeme hrebeň, ktorý je zväčša vyrobený z dreva. Dôležité je, aby sa na hrebeni striedali medzery a priečky. V strede priečky je medzera na prevlečenie priadze. Ďalej k tkaniu potrebujeme  člnok, na ktorom je navlečená priadza slúžiaca ako útok. Vzor tkanice sa tvorí priamo pri snovaní osnovy.


www.facebook.com/Staroslovania