Kristián Bojimír Furiak

Kristián Bojimír Furiak

Vedúci skupiny -

Vladykom našej skupiny a zároveň jej vedúcim je Bojimír. Aktívne sa zúčastňuje turnajov, hromadných bitiek či dobýjačiek, kde ho nájdete v prednej línii obklopeného svojimi vernými bojovníkmi. Jeho obľúbenou zbraňou je milovaný meč v kombinácii so štítom. Do každého boja vedie svojich bojovníkov s maximálnym nasadením, aby tak vybojovali česť a slávu pre celú skupinu. Ako správny vladyka dbá o spokojnosť a blahobyt svojich verných druhov.

Taký je náš vladyka Bojimír.

 


www.facebook.com/Staroslovania