Dominika Dragomira Kurcinová

Dominika Dragomira Kurcinová

Dragomira je jedna z najšikovnejších žien v našej skupine. Venuje sa najrôznejším remeslám ako napríklad šitie, vyšívanie či tkanie, no práci v kuchyni sa vyhýba oblúkom. Okrem iného majstrovsky ovláda svoj luk a spolu s ďalšími členmi lukostreleckého oddielu pravidelne zasahuje do bojov. Luk však nie je jediná zbraň, ktorú dokáže ovládať. Dragomira vyniká najmä v boji s palicou, no taktiež sa dokáže šikovne oháňať mečom a ak je potreba, tak aj so štítom. Jej najväčším umením je však práca s ohňom a účasť v ohňových show.
Taká je naša ohnivá Dragomira.


www.facebook.com/Staroslovania