Cyrilo-Metodský deň - 2.7. 2016

Cyrilo-Metodský deň - 2.7. 2016

V sobotu druhého júla sa naša skupina zúčastní Cyrilo-Metodského dňa v obci Jasenovo. Počas programu, ktorý bude bežať od 11.00 nás budete môcť vidieť v sprievode pri výstupe na vrch Vyšehrad, kde divákom predvedieme krátku bojovú ukážku. Nasledovať bude divadelná scénka, prednášky o Veľkomoravskej dobe, zbraniach a zbroji, ukážky vojenského tábora, ukážky dobových remesiel, ukážky historickej kuchyne a samozrejme aktivity pre malých aj veľkých divákov. Všetkých Vás srdečne pozývame a tešíme sa na naše stretnutie.


www.facebook.com/Staroslovania