Celoslovenské stretnutie šermiarov

Celoslovenské stretnutie šermiarov

Naša skupina každoročne organizuje spoločný tréning pre skupiny z celého Slovenska aj zahraničia. Toto podujtie sa z pravidla koná na jar pred začiatkom šermiarskej sezóny. Jeho hlavným poslaním je nadväzovanie nových priateľských vzťahov medzi skupinami a vzájomné odovzdávanie si schoností, zručností a vedomostí. V rámci tréningu sa uskutočňuje niekoľko samostatných seminárov, veľká spoločná aktivita (napríklad nácvik formácií, simulácia hromadnej bitky...) a turnaj. Pre nebojujúcich úšastníkov sú pripravené semináre ako seminár ohňovej show alebo seminár historického tanca.

Tréning sa uskutočňuje tradične v športovej hale v Podbieli. Pre účastníkov sú pripravené obed, parkovacie miesta v areáli športovej haly a možnosť nocovania (zo soboty na nedeľu) priamo v športovej hale.

Celé podujatie je bezplatné s výnimkou povinných poplatkov na prenájom športovej haly a zabezpečenia obeda. Registrácia je možná vyplnením registračného formuláru alebo kontaktovaním niektorého z našich čelnov.

Termín najbližšieho Celoslovenského stretnutie šermiarov: 25.3. až 26.3. 2017

Aktuálne povinné poplatky: prenájom haly 2€/osobacena obeda 4€/osoba

Celoslovenské stretnutie šermiarov - registrácia skupiny

Celoslovenské stretnutie šermiarov - registrácia jednotlivca alebo skupiny nezávislých šermiarov


www.facebook.com/Staroslovania