V skratke o našej skupine

 

 

Tento priestor by sme radi využili na to, aby sme sa vám v krátkosti predstavili.

 

Naša skupina sa zaoberá najstarším obdobím našich národných dejín, obdobím Veľkej Moravy. Pokiaľ by sme chceli byť trošku konkrétnejší, venujeme sa obdobiu 9. storočia, ktoré, ako je všeobecne známe, spadá do raného stredoveku. Život v tomto období sa snažíme podľa možnosti čo najvernejšie napodobniť a predstaviť ho širšej verejnosti. Okrem samotného historického šermu sa venujeme aj historickej lukostreľbe, kuchyni, remeslám a mnohým ďalším stredovekým aktivitám a činnostiam. 

Skupina uzrela svetlo sveta v roku 2008, avšak aktívne sa začala prezentovať na verejnosti až od roku 2010. Odvtedy sme urazili dlhú cestu, ktorá však rozhodne stála za to. Pôvodne sa skupina venovala najmä scénickému šermu a vystúpeniam na rôznych podujatiach. Postupne sme sa však začali zúčastňovať najrôznejších historických akcií, na ktorých sme na vlastnej koži okúsili, ako chutí boj. Ten nás napokon tak okúzlil, že sme sa začali aktívne zapájať do rôznych hromadných bitiek, obliehačiek či turnajov. Momentálne disponujeme niekoľkými plne vyzbrojenými bojovníkmi v ťažkej zbroji, schopnými kedykoľvek zasiahnuť do boja. No nemôžeme zabudnúť ani na našich ostatných členov, či už v ľahšej zbroji, lukostrelcov alebo naše milované ženičky, ktoré neraz vedia jediným nežným pohľadom skrotiť aj toho najmocnejšieho ozbrojenca či vladyku. Nuž, nie nadarmo sa hovorí, že za každým veľkým mužom máš hľadať ženu.  

 

Na záver len dodáme, že roky spoločného života, tréningov a skvelých (nielen) šermiarskych akcií nás stmelili, a vytvorili tak veselú partiu mladých ľudí, lačných po boji a pripravených postaviť sa všetkým výzvam šermiarskeho života.

 

 

Zopár riadkov o dejinách našej skupiny

 

 Skupina historického šermu Staroslovania oficiálne vznikla v roku 2008. Za prvotnou iniciatívou bola snaha o zachovanie kultúry našich dávnych predkov a zachovanie historického dedičstva pre budúce generácie práve prostredníctvom mladých iniciatívnych ľudí. Nikto z nás však nemal skúsenosti s historickým šermom a práve vtedy sme oslovili pána Jána Janíka, ktorý súhlasil, že nás bude trénovať. Pred prvím stretnutím členov bol každý plný očakávania. Prišlo okolo štyridsať mladých ľudí, čo bolo pre všetkých veľkým prekvapením. Po pár týždňoch však opadlo prvotné nadšenie a počet ľudí sa začal zmenšovať. Po dlhom čase sa vykryštalizovala skupina asi trinástich členov a objavili sa prvé kostýmy. Prelomovým sa pre nás stal rok 2010, keď sme po dvoch rokoch zožali úspech na našom prvom vystúpení, ktoré sa uskutočnilo 19. februára 2011 na plese v Podbieli. Vystúpenie dopadlo nad očakávania a naša mladá skupina sa plná eufórie vrhla na zbesilý šermiarsky život.
   Časom sme sa posúvali stále ďalej a ďalej, prichádzali nové sezóny, akcie, vystúpenia, výzvy a zranenia, až napokon vznikla skupina historického šermu Staroslovania v jej terajšej podobe. Neustále sa snažíme zdokonaľovať v každom aspekte historického života, či už sa jedná o dobové kostýmy, štýl boja, historický tábor, nové recepty v historickej kuchyni či celkový spôsob života. 
  Do budúcnosti sami sebe želáme veľa úspechov, trpezlivosti a odvahy napredovať, pretože ako raz povedal jeden múdry človek, "Vždy je čo zlepšovať". My pevne veríme, že história našej skupiny sa bude písať ďalej.
 

www.facebook.com/Staroslovania