Poďakovanie

16.11.2015 20:45

Tento priestor by sme radi využili na to, aby sme sa poďakovali všetkým našim priaznivcom, kolegom a pomocníkom, vďaka ktorým naša skupina stále funguje a napreduje. Okrem toho by sme sa však chceli poďakovať aj všetkým, ktorí nás sprevádzali a podporovali od nášho vzniku a vďaka ktorým sme tento rok mohli osláviť našu jubilejnú piatu sezónu pôsobenia na šermiarskej scéne. 
Pevne veríme, že tu naša cesta nekončí a aj naďalej sa budeme stretávať či už na bojisku alebo mimo neho.
Ešte raz vám všetkým ďakujeme a tešíme sa na vás počas nasledujúcej sezóny.


www.facebook.com/Staroslovania