Nami organizované akcie

Celoslovenské stretnutie šermiarov

Naša skupina každoročne organizuje spoločný tréning pre skupiny z celého Slovenska aj zahraničia. Toto podujtie sa z pravidla koná na jar pred začiatkom šermiarskej sezóny. Jeho hlavným poslaním je nadväzovanie nových priateľských vzťahov medzi skupinami a vzájomné odovzdávanie si schoností,...

Staroslovanský a stredoveký deň

Každoročne v posledný víkend sezóny zvolávame tých najlepších bojovníkov zo všetkých paniestiev a dôb aby s nami hodovali, bojovali, slávili a užili si jednu z posledných výprav pred dlhou a mrazivou zimou. Na pláňach pod prastarými múrmi Františkovej huty bojovníci rozkladajú svoje stany,...

www.facebook.com/Staroslovania