Účastníci buhurtu na spoločej fotografii po vyhlásení výsledkov turnaja

Účastníci buhurtu na spoločej fotografii po vyhlásení výsledkov turnaja

www.facebook.com/Staroslovania